Při práci používáme vysokotlaké zařízení typu Airless, díky kterému jsme schopni realizovat i větší zakázky v kratším časovém horizontu.